Regjistrohuni në Publicitet.al

Pse duhet të regjistrohem?

Keni zgjedhje të lirë!
Regjistrohuni shpejt dhe falas dhe pastaj publikoni njoftime.

 

Cilat avantazhe i ka regjistrimi në Publicitet.al?

Ju mund të postoni aq njoftime sa dëshironi.

Ju mund të postoni aq njoftime sa dëshironi. Theksojmë se një njoftim nuk mund të postohet dy herë nën një rubrikë. Nëse ajo konfirmohet në kontrollin e brendshëm atëherë njoftimi i dyfishtë do të fshihet pa paralajmërim.

Postim i shpejtë dhe i lehtë i njoftimeve

Informacionet tuaja personale janë automatikisht të lidhura me njoftimin tuaj. Kështu kurseni shumë kohë.

Vetëm me një klik e aktualizoni datën (pa ndryshim)

Për shembull. Akoma nuk e keni shitur produktin ose nuk e keni gjetur të kërkuarin dhe doni që njoftimin ta përsëritni të pandryshuar
Me këtë funksion Njoftimi juaj e fiton datën e sotme. Si një njoftim që sapo është dërguar, kështu njoftimi Juaj zhvendoset lart.

Çaktivizimi i njoftimeve

Për shembull. Nëse dëshironi që njoftimet tuaja ti tërhiqni përkohësisht nga kërkimi.

Ri – aktivizim të njoftimeve

Për shembull. Nëse doni që njoftimet e deaktivizuara përsëri ti vendosni në kërkim.

Fshirja e njoftimeve

Për shembull. Nëse më në fund nuk keni nevojë nga një njoftim të deaktivizuar.

Ndryshimi i njoftimeve

Ju mund të bëni ndryshim të tekstit gjatë kohës së paraqitjes së njoftimit. Ju mundeni në mënyrë të përshtatshme dhe selektive ta ndryshoni tekstin e ruajtur pa ri–vendosje të të gjitha informacioneve.

 

Të gjitha njoftimet tuaja në një listë

Azhurim të lehtë të njoftimeve

Si mund ta fshij konton?

Në fushën “info e përdoruesit” në faqen kryesore do ta gjeni linkun “ndryshoni”

Si mund të regjistrohem në Publicitet.al?

Në faqen kryesore klikoni në “Regjistrohu”. Atje plotësoheni formularin me të dhënat e kërkuara. Sigurohuni që i keni plotësuar të gjitha fushat e shënuara me * dhe që e keni aktivizuar kutinë “I pranoj kushtet e përdorimit”
Procedurën për regjistrim mbarojeni duke klikuar “Regjistrohu”.
Përderisa emrin e përdorimit që keni futur tashmë ekziston, mund ta plotësoni, për shembull, me një numër. Kini parasysh që në këtë rast duhet që përsëri ta shkruani fjalëkalimin dhe përsëri ti pranoni kushtet e përdorimit dispozitat për mbrojtje të të dhënave. Paralajmërim: Deri tek emrin përdorues ju mund ti ndryshoni të gjitha të dhënat, në një moment të mëvonshëm.
Tani mundet që në çdo kohë me anë të postës tuaj elektronike/emrin tuaj përdorues dhe fjalëkalimin që ju e zgjodhët të përfshiheni në Publicitet.al dhe ti dërgoni njoftimet tuaja dhe të menaxhoni me to.

Këshilla për mbrojtje të fjakëkalimit

Ju lutemi kini parasysh masat e mëposhtme për kujdesshmëri:
Mbajeni fjalëkalimin tuaj të fshehtë dhe mos e ndani me të tjerët.
Shmangni përdorimin e të njëjtit fjalëkalim të cilin e përdorni dhe për faqe interneti të tjera
Nëse keni përshtypje se person i paautorizuar e ka zbuluar fjalëkalimin tuaj, menjëherë e ndryshoni fjalëkalimin dhe për të lajmëroheni Publicitet.al.

E-mail

E – mail-i juaj nuk do të shfaqet. Ne vend të saj, klienti potencial mundet tu shkruajë nëpërmjet kontakt – formularit dhe në rast të detajuar nëpërmjet E–mail-it.

Nuk fitova konfirmim E– mail

Shumë persona E–mail furnizues i seleksionojnë E-mailet reklamues, të ashtuquajturit SPAM – maile, automatikisht si të panevojshme nga inbox-i juaj. Shpesh dhe E-mailet, të cilat janë dërguar për formularët tanë, nga furnizuesit janë të infiltruara si SPAM. Nën pikën e menusë “Njoftimet e mia” - >”Menaxhim të njoftimeve” mundet përsëri ta kërkoni E-mail-in. Si anëtar i regjistruar mund të dërgoni njoftime direkt nëpërmjet web – sajtit, konfirmimi nëpërmjet E-mail-it bie.

Sa kushton një njoftim?

Publicitet.al është tërësisht falas! Nuk ekzistojnë shpenzime as për ofruesin, as për të interesuarin dhe blerësin.Publicitet.al duhet të jetë i shpejtë dhe i lehtë për përdorim.

 

Emri Juaj:
E-mail Juaj:
Subjekti
Telefoni Juaj
Teksti i Mesazhit