15 Mar
09:34
30 Lekë

Berat > Ura Vajgurore

Kafshë / Shpendë

14 Mar
12:00
20 Lekë

Berat > Ura Vajgurore

Kafshë / Shpendë